Gäller för Malmö stad
Pris per månad
Antal rum Tom 64 år From 65 år
1 77 kr 54 kr
2 92 kr 62 kr
3 114 kr 76 kr
4 139 kr 95 kr
5 eller fler 152 kr 105 kr
Tilläggsförsäkringar pris per månad
Allrisk 42 kr
Privatolycksfall 16 kr
UtökatReseskydd 54 kr
Gäller för Oxie
Pris per månad
Antal rum Tom 64 år From 65 år
1 47 kr 35 kr
2 55 kr 39 kr
3 66 kr 48 kr
4 81 kr 60 kr
5 eller fler 90 kr 68 kr
Tilläggsförsäkringar pris per månad
Allrisk 42 kr
Privatolycksfall 16 kr
UtökatReseskydd 54 kr
Grupphempremie per mån för fullvärdeförsäkring*

* fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek och du kan då inte bli underförsäkrad.

Informationsbroschyr
;

STEG 1 av 3

KÖP HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkring i samarbete med MKB Fastighets AB. Länsförsäkringar Skåne är försäkringsgivare


Adress till bostaden som ska försäkras
Min nuvarande adress (fyll i om du ännu inte har flyttat till bostaden som ska försäkras)* = Obligatoriska fält