Pris för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder AB
Pris per månad
Antal rum Tom 64 år From 65 år
1 56 kr 42 kr
2 72 kr 54 kr
3 90 kr 67 kr
4 110 kr 81 kr
5 eller fler 130 kr 95 kr
Tilläggsförsäkringar pris per månad
Allrisk 42 kr
UtökatReseskydd 54 kr
Grupphempremie per mån för fullvärdeförsäkring*

* fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek och du kan då inte bli underförsäkrad.

Informationsbroschyr
;

STEG 1 av 3

KÖP HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkring i samarbete med Burlövs Bostäder AB. Länsförsäkringar Skåne är försäkringsgivare


Adress till bostaden som ska försäkras
Min nuvarande adress (fyll i om du ännu inte har flyttat till bostaden som ska försäkras)* = Obligatoriska fält